The Last Dance

Opdracht

-

Amsterdam

,

2005

Jeugdland is een buitenwijkje in Amsterdam-noord met een grote sociale controle. De architectuur in deze wijk is heel uniform - alles met een plat dak - alleen het centraal gelegen - afgesloten elektriciteithuisje heeft een andere vorm en functie. Ik plaatste in de ruime vijver bij de entree van de wijk een iets verkleinde kopie van het elektriciteithuisje met op het dak een dansend stel die langzaam ronddraaien. Twee aspecten van de wijk worden zichtbaar en benoemd: de beslotenheid en de intimiteit van de wijk.‘s Avonds brandt de lantaarnpaal en de wordt het dansend paar op een schemerige wijze verlicht. Foto's: Ernst Moritz en Herman Lamers

No items found.