Het perspectief - Wageningen 1995

Opdracht

-

,

1995

Deze patio is de ontmoetingsplek van biologen en andere gebruikers van het wetenschappelijk landbouwkundig instituut waar onderzoek naar dna heel belangrijk is. De tekening in de granito vloerpatroon is een in de aarde gekeerd perspectivisch koepelgewelf met in het centrum een uitvergroot microscopisch beeld van 2 organismen. Het centrum wordt gekaderd door vier haakse banken met 8 hoge smalle cipressen waar omheen een rood wandelpad. Foto's: Ernst Moritz en Herman Lamers

No items found.